Tarieven

Consult Shiatsu (50-60 min) €  56,00 
Consult Shiatsu kort (30 min) : €  30,00
Consult Shiatsu gecombineerd met
Triggerpoint-therapie en/of Medical Taping (50-60 min)
: €  56.00
Hot-stone-massage of klassieke massage: deels (30 min) : 30,00
Hot-stone-massage of klassieke massage: compleet (60 min) : 60,00
Massage bij kanker : 50,00
Massage-bon vanaf : €  30,00

Tarieven met ingang van januari 2017.

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben Shiatsu therapie in een aanvullend pakket, mits gegeven door een bij de NVST aangesloten therapeut.
Dit gaat niet ten koste van het verplichte eigen risico.

Om de Shiatsu-therapeuten in Nederland te organiseren werd in 1987 de Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten, NVST opgericht. (Nu: Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten).
Deze vereniging stelt eisen aan de opleiding en de kwaliteit van de therapeut.
Het overkoepelende orgaan waar de NVST deel van uitmaakt is de RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Voor meer informatie: www.nvst.nl/

Het is raadzaam altijd eerst in uw polis te kijken of contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar.

 

Praktijk Thijssen is zowel aangesloten bij de NVST als bij de koepelorganisatie RBCZ